ETAPA DE REPRESA

Aquesta passada mitja nit ha entrat en vigor a tot Catalunya la FASE DE REPRESA, que comporta la lliure mobilitat per tot el territori de Catalunya com també poder realitzar totes les activitats sense que cap estigui prohibida, amb les condicions que s’indiquen a continuació

19/06/2020

MESURES PER A LA NOVA REALITAT

• Netejar-se sovint les mans
• Cobrir-se amb el colze en tossir o esternudar
• Minimitzar el contacte social. Mantenir els grups de convivència habitual estables
• Ús de mascaretes recomanable en espais tancats i obligatori per als majors de 6 anys i per als grups de convivència no habitual quan no es puguin mantenir les distàncies de seguretat
• Prioritzar espais a l’aire lliure
• Fer una correcta ventilació dels espais tancats, netejar i desinfectar superfícies
• Garantir una distància interpersonal de d’1,5m equivalent a una superfície de seguretat de 2,5m2 per persona
• Mantenir la distància física de seguretat d’1,5metres excepte en els grups convivència habituals
• En grups de convivència no habituals no es pot estar a menys d’1metre tot i portar mascareta a excepció de determinades activitats professionals
• La mascareta és obligatòria en el transport púbic
• Protegir les persones vulnerables. Han de tenir atenció preferent en establiments i activitats
• A les activitats en espais públics s’han d’evitar aglomeracions i no es poden superar les limitacions d’aforament establertes
• Cal establir mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions en els creuaments o punts de major afluència
• S’han d’establir espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortides independents
• A partir del 25 de juny aforament en espais tancats màxim 1000persones per sector de peu i 2000 per sector en seients preassignats. En espais a l’aire lliure màxim 2000persones per sector de peu i 3000 per sector en seients preassignats

Accions del document

Destacats

  • Tauler d'anuncis
  • Urbanisme
  • Segell transparència
  • Avísos afectacions mobilitat
  • Ràdio Puigcerda