Sou a: Inici / Actualitat / Noticies, notes de premsa i comunicats / Mesures econòmiques i fiscals a Puigcerdà a causa de la Covid-19

Mesures econòmiques i fiscals a Puigcerdà a causa de la Covid-19

Resum de les mesures econòmiques i fiscals a Puigcerdà a causa de la Covid-19

05/05/2020

MODIFICACIÓ CALENDARI FISCAL 
  • Es modifica el calendari fiscal dels següents tributs: IBI urbana i rústica, impost de vehicles, taxes d’escombraries, clavegueram, guals i cementiri.
  • Rebuts no domiciliats (període voluntari): del 15 de maig al 15 d’agost.
  • Rebuts domiciliats i 1a quota rebuts fraccionats: 15 de juny.

 EQUIPAMENTS EDUCATIUS MUNICIPALS 

Llar d’Infants Municipal: Fins el dia 12 de març, inclòs, es mantenen les quotes. La part proporcional de març ja pagada (del 13 al 31 de març) serà retornada a les famílies. En el cas dels infants que hagin utilitzat el servei de menjador entre els dies 1 i 12 de març, es retornarà a les famílies la part proporcional de la quota de març un cop descomptats els imports de menjador de l’1 al 12 de març. A partir del 13 de març en endavant, i fins que no es pugui reobrir la Llar d’Infants, ja no es cobra cap quota.

Taller d’Arts Municipal: Com que el rebut del mes de març ja es va cobrar, les classes no realitzades entre el 13 de març (data de tancament del Taller d’Arts) i el 31 de març es recuperaran un cop es pugui reobrir el servei. A partir de l’1 d’abril ja no s’estan girant nous rebuts pel banc.

Escola Municipal de Música Issi Fabra: Durant el mes de març es cobrarà el 50% de la taxa que els alumnes paguen habitualment. L’Ajuntament procedirà al retorn de l’altre 50% de la quota de març. A partir de l’1 d’abril, s’acorda una reducció del 75% de la quota (o la part proporcional en el cas dels períodes inferiors a un mes) per als alumnes que estan rebent algun tipus de seguiment a distància i/o han pogut realitzar part de l’activitat. En els casos en què no s’ha pogut fer cap seguiment a distància ni realitzar cap activitat, no es cobrarà cap quota.

Conservatori de Música dels Pirineus: Durant el mes de març es cobrarà el 50% de la taxa que els alumnes paguen habitualment. L’Ajuntament de Puigcerdà procedirà al retorn de l’altre 50% de la quota de març. A partir de l’1 d’abril, s’acorda el pagament d’una quota mensual de 52,63 € corresponent al preu d’una assignatura sola (o la part proporcional en el cas dels períodes inferiors a un mes), perquè s’està fent seguiment a distància dels alumnes i mantenint part de l’activitat formativa. Aquesta mesura s’ha acordat entre els ajuntaments de Puigcerdà, Berga i la Seu d’Urgell. 

ABONAMENTS APARCAMENTS MUNICIPALS I ZONA BLAVA

No s’estan cobrant les quotes dels abonats de la zona blava i de l’aparcament municipal del carrer Escoles Pies. 

MERCAT SETMANAL, TERRASSES I ALTRES OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA

Durant les setmanes de tancament obligat no es cobraran les taxes del mercat setmanal, terrasses i altres ocupacions de via pública que no s’hagin realitzat. 

CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDÀ

A partir del mes d’abril, la quota de soci és del 25% de l’import normal. Les quotes d’activitats realitzades durant el mes de març també van ser reduïdes a la meitat dels seus imports normals. 

SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES (SOREA)

Què puc fer si sóc un treballador autònom o una PIME i estic patint la crisi del coronavirus? Atendrem les vostres peticions congelant el pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma i posteriorment, finançant-les a 6 mesos sense interessos. On sol·licitar-ho? Als telèfons 900304070, 934953540 i 900816101, o al mail infosorea@sorea.cat.

Com impacta la tarifa del cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua reduïda en la meva factura? Els consums d’aigua dels mesos d’abril i maig tindran una tarifa de cànon reduïda al 50%, tant per consums

domèstics com per a industrials i assimilables. A més, els usuaris que tinguin tarifa social del cànon, durant el mateix període de consum d’abril a maig, tindran cànon 0 en tots els trams i sigui quin sigui el seu consum. La bonificació va per data de consum i no per data de factura. Per tant, la ciutadania rebrà aquesta bonificació quan es facturin els consums d’abril i de maig. 

LLIURAMENT TARGETES MONEDER DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES BEQUES MENJADOR

A través de Protecció Civil de Puigcerdà, s’han lliurat les targetes moneder de les persones beneficiàries de les beques menjador. Aquestes targetes es van recarregant. En coordinació amb Generalitat i Consell Comarcal.

Accions del document

Destacats

  • Tauler d'anuncis
  • Urbanisme
  • Segell transparència
  • Avísos afectacions mobilitat
  • Ràdio Puigcerda