Sou a: Inici / Actualitat / Noticies ple municipal / El Ple de l’Ajuntament de Puigcerdà aprova definitivament el Compte general de l’exercici 2017

El Ple de l’Ajuntament de Puigcerdà aprova definitivament el Compte general de l’exercici 2017

El Ple de l’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat definitivament el Compte General de l'Exercici 2017, comprès pel Compte General del propi Ajuntament i Organismes autònoms ens dependents.

02/08/2019

El Ple de l’Ajuntament de Puigcerdà de l'1 d'agost de 2019 ha aprovat definitivament el Compte General de l'Exercici 2017, comprès pel Compte General del propi Ajuntament i Organismes autònoms ens dependents.

Així doncs el Ple ha acordat remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i òrgan autonòmic, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Per la seva part el grup municipal d’ERC ha justificat la seva abstenció en la votació afirmant que aquesta aprovació hauria d'haver passat l'1 d'octubre de l'any 2018.

Accions del document

arxivat sota:

Destacats

  • Tauler d'anuncis
  • Urbanisme
  • Segell transparència
  • Avísos afectacions mobilitat
  • Ràdio Puigcerda