Sou a: Inici / Ajudes lloguer habitatge

Ajudes lloguer habitatge

Informació general

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre durant els pròxims dies tres línies d’ajuts al lloguer.

La presentació de la sol·licitud, prioritàriament, cal que sigui telemàticament des de la mateixa pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya inclús, si es pot, l’aportació de documentació, seguint els passos que s’especifiquen.

Es molt recomanable llegir-se els apartats de preguntes freqüents que clarifiquen dubtes.

També s’ha habilitat un telèfon d’atenció gratuït per fer consultes: 900 922 841 i un email agenciahabitatge@gencat.cat

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Puigcerdà com sempre donarà servei a totes les sol·licituds de la comarca de Cerdanya i està a la vostra disposició amb el suport següent:

 • Preferiblement, fer consultes per correu electrònic a : habitatge@puigcerda.cat,  registre1@puigcerda.cat
 • Atenció telefònica al 972 880 650
 • Atenció presencial només amb cita prèvia, una vegada es rebi la sol·licitud que ens traslladarà l’Agència.
 • Atenció presencial, només amb cita prèvia, per presentar sol·licituds en els casos acreditats que cap persona de la unitat familiar té capacitat per fer-ho telemàticament.

Per cada una de les línies us fem un recull del que és important per diferenciar quina podeu demanar i l’enllaç on trobareu tota la informació de la resta de requisits, documentació i tràmits a fer.

ATENCIÓ: Informació d’un requisit comú per a totes les ajudes al lloguer: El pagament del lloguer cal que sigui per transferència bancària, rebut domiciliat o pagament a l’administrador de finques, com a mínim a partir del mes següent d’haver presentat la sol·licitud, on constin els conceptes: identificació de la persona pagadora, identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

Guies informatives (també les trobareu a la pàgina web de l’AHC).

a/ Les persones amb DNI i TIE podran fer-ho telemàticament.
b/ Les persones que tenen NIE no poden donar-se d’alta telemàticament, cal fer-ho presencialment a les oficines tramitadores: a Puigcerdà, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Generalitat a l’edifici del Consell Comarcal de la Cerdanya. Cal demanar cita prèvia al 972 880 279  // horari de 9,00 h. – 14,00 h. i 15,00 h. a 17,00 h.
c/ També podeu demanar cita prèvia en cas d’alguna incidència en l’alta telemàtica.

 • Guia de mesures sobre l’habitatge davant l’emergència sanitària provocada per la  Covid-19: feu clic AQUÍ  

 1- Ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19

 • Es tracta d’un ajut al lloguer per un màxim de 6 mesos, d’abril a setembre 2020, per a unitats familiars que han tingut i/o tenen menys ingressos degut a la pandèmia de la Covid-19.
 • Es podrà presentar a partir del dia 19/05/2020 al 30/09/2020, es concedeix per adjudicació directa, que vol dir que es resoldran per registre/data d’entrada amb tota la documentació completa fins que s’acabi la partida pressupostària.

 a/ persona llogatera o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

b/ Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors, amb caràcter general a 1.613,52 €. (veure altres supòsits)

c/ Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar

Pel que fa al lloguer màxim per demanar l’ajut està limitat a 900,00 € (renda + endarreriments de renda + IBIU + taxa escombraries + repercussions d’obres de millora). I l’ajut màxim serà de 500,00 €/m per als habitatges a Girona i 450,00 €/m, a Lleida.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

INFORMACIÓ IMPORTANT: D'acord amb la Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, es suspenen, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts. Llegiu la resolució fent clic AQUÍ

 

 2- Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

 • Ajut al lloguer per a persones que tenen 65 anys o més (també qui els compleixi durant l’any en curs).

 •  Pel que fa al lloguer màxim per demanar l’ajut està limitat a 500,00 € per els habitatge a Girona i 450,00 €, a Lleida (renda + endarreriments de renda + IBIU + taxa escombraries + repercussions d’obres de millora).  Per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i mobilitat reduïda reconeguda, l’import màxim de lloguer mensual és de 900,00 € a tot el territori de Catalunya
 • Presentació de sol·licituds del 28 de maig al 3 de juliol de 2020. Únicament presencial, cal demanar cita prèvia a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Puigcerdà.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

  

3 - Subvencions per al pagament del lloguer


 • Ajut al lloguer dirigits a totes les unitats de convivència que compleixin els requisits, es tracta de la convocatòria general que molts de vosaltres heu demanat els darrers anys.
 • És compatible amb altres ajuts però no pels mateixos mesos dins l’any natural 2020, tenint en compte el límits d’ajut concedit en total:

a/ 3.000 ,00 € amb prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge

b/ 5.400,00 € amb ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-1

 • Presentació de sol·licituds del 28 de maig al 3 de juliol de 2020.

Pel que fa al lloguer màxim per demanar l’ajut està limitat a 500,00 € per els habitatge a Girona i 450,00 €, a Lleida (renda + endarreriments de renda + IBIU + taxa escombraries + repercussions d’obres de millora). Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i mobilitat reduïda, l’import màxim de lloguer mensual és de 900,00 € a tot el territori de Catalunya. L’ajut màxim serà de 200,00 €/m.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

 Descarregueu la guia d'alta de la sol·licitud electrònica fent clic AQUÍ

Accions del document

Destacats

 • Tauler d'anuncis
 • Urbanisme
 • Segell transparència
 • Avísos afectacions mobilitat
 • Ràdio Puigcerda