Organismes dependents

Patronat de Turisme de Puigcerdà

Representants municipals en aquest òrgan:

SR. ALBERT PIÑEIRA BROSEL (President nat)

SRA. MARIA CARME MAS COMAS(VICEPRESIDENTA)

SRA.  MARTA RUFIANDIS DANIEL

SRA. MARIA DEL MAR QUERA BOFARULL

SR. DOMINGO MORA LLUMÀ

SR. ÀLEX RUBIO I QUINTANA

 

Objectius i competències

 

 •  Promoure la seva presència activa en el "Mercat Turístic", procurant la màxima coordinació possible entre els sectors interessats en el foment del turisme a tots nivells (municipal, comarcal, de temporada...)
 • Realitzar la propaganda que sigui necessària per a donar a conèixer l'oferta turística de Puigcerdà i la seva comarca
 • Ésser un centre d'informació i animació turística
 •  Contribuir a la defensa de tots els recursos naturals i dels valors sòcio-culturals de Puigcerdà i la seva comarca
 • Estudiar la problemàtica turística de Puigcerdà i comarca
 • Realitzar campanyes d'educació ciutadana sobre els aspectes sòcio-culturals del turisme
 • Procurar el desenvolupament i la realització pràctica del lema "turisme per a tots"
 • Elaborar, proposar i dur a terme totes aquelles actuacions que contribueixin a fomentar el turisme a Puigcerdà i la seva comarca.

 

Patronat del Museu Cerdà

Representants municipals en aquest òrgan:

SR. ALBERT PIÑEIRA BROSEL (President nat)

SR. ÀLEX RUBIO I QUINTANA

SR. PERE VALIENTE NAVARRO

SR. PERE TOR BENAZET

SR.  DOMINGO MORA LLUMÀ

Objectius i competències

 

 •  L'Administració i l'organització del Patrimoni Museístic que li sigui confiat
 • Procurar la coordinació de l'actualitat museística comarcal
 • Desenvolupament dels treballs de documentació, recollida, classificació, conservació, restauració, catalogació, difusió i pedagogia.

Accions del document

Destacats

 • Tauler d'anuncis
 • Urbanisme
 • Segell transparència
 • Avísos afectacions mobilitat
 • Ràdio Puigcerda