Sou a: Inici / Organització i informació institucional / Òrgans de Govern / Retribucions i béns càrrecs electes

Retribucions càrrecs electes

Els regidors de l'Ajuntament percebran, per l'assistència efectiva als òrgans col·legiats als quals hagin estat convocats, les següents quantitats en concepte d'indemnitzacions per assistències:

 • Per assistència al Ple municipal: 200€ /sessió.
 • Per assistència a la Junta de Portaveus: 175 € / sessió.
 • Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local o a la Comissió de Coordinació del Govern municipal: 265 €/sessió
Per altra banda, els regidors amb una dedicació parcial percebran les següents retribucions:

 • La regidora Marta Rufiandis Daniel amb 65% de dedicació, retribució: 1600€ bruts mensuals per 14 pagues.
 • El regidor Pere Tor Benazet amb 65% de dedicació, retribució: 1600€ bruts mensuals per 14 pagues.
 • El regidor Pere Valiente navarro amb 80% de dedicació, retri-bució: 1.975€ bruts mensuals per 14 pagues.

Incompatible amb la retribució en concepte d'indemnitzacions per assistències.

Declaració de béns i activitats dels càrrecs electes.

 

Accions del document

Destacats

 • Tauler d'anuncis
 • Urbanisme
 • Segell transparència
 • Avísos afectacions mobilitat
 • Ràdio Puigcerda