Plantilla i retribucions

ANY 2016  
DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA Grup Nivell Sou Brut 
Secretari A1 26 60466,88
Interventor A1 26 61607,12
Cap negociat Urbanisme C1 20 34427,58
Cap negociat  personal C1 20 33747,36
Administratiu  C1 22 37544,36
Administratiu  C1 18 31487,02
Administratiu  C1 17 27222,06
Administratiu  C1 17 27929,58
Administratiu  C1 16 26278,18
Administratiu  C1 16 20961,52
Administratiu  C1 16 25567,12
Administratiu  C1 17 27222,06
Administratiu  C2 14 26213,04
Técnic biblioteca A2 22 33662,52
Técnic biblioteca A2 20 35245,28
Técnics Superiors-Enginier 12 h-30% jornada  A1 24 24088,33
Arquitecte A1 24 42167,30
Caporal cap C2 16 32605,08
Caporal C2 15 25013,46
Guàrdies C2 15 25771,80
Guàrdies C2 14 24389,34
Guàrdies C2 14 24190,80
Guàrdies C2 14 23685,24
Guàrdies C2 14 24190,80
Guàrdies C2 14 24190,80
Guàrdies C2 14 23685,24
Guàrdies C2 14 23179,68
Guàrdies C2 14 24696,36
Guàrdies C2 14 24389,34
Aux. Turisme  C2 14 24952,00
Administratiu C1 16 14231,56
Delineant C1 16 30168,04
Agent d'acollida C1 16 11083,80
Administratiu C1 16 22176,16
Auxiliar Administratiu C2 14 15889,44
Auxiliar Administratiu C2 14 17490,43
Administratiu C1 16 18478,88
Administratiu C1 16 17989,44
Auxiliar Administratiu C2 14 9482,87
Auxiliar Administratiu C2 14 15366,82
Administratiu C1 16 18274,90
Vigilant parking E 12 6927,60
Vigilant parking E 12 15195,56
Vigilant parking E 12 13858,50
Educadora  C1 16 18710,72
Educadora  C1 16 21508,96
Educadora  C1 16 20831,48
Educadora  C1 16 18427,36
Educadora  C1 16 18710,72
Educadora  C1 16 19759,84
Educadora  C1 16 19301,40
Educadora  C1 16 19301,40
Director/a C1 16 23278,44
Educadora  C1 16 19301,28
Educadora  C1 16 18298,56
Educadora  C1 16 18710,72
Educadora  C1 16 18298,56
Professor d'arts plàstiques A1 24 28864,78
Monitor  UEC  C1 16 16719,78
Conserge Escoles E 12 13758,22
Conserge Escoles E 12 13948,62
Conserge Escoles E 12 18113,48
Administratiu C1 16 16455,46
Professor Música  A1 24 11225,34
Professor Música A2 20 31500,98
Professor Música  A1 24 11817,18
Professor Música A2 20 10428,01
Professor Música  A1 24 31160,62
Professor Música A1 24 27795,55
Professor Música  A1 24 14725,40
Professor Música A2 20 6165,46
Professor Música A2 20 12456,32
Professor Música  A1 24 29799,80
Professor Música  A1 24 7406,00
Professor Música  A2 20 12415,20
Técnic Juventut A2 20 23462,88
Coordinador projectes joventut  C1 16 19165,72
Director Esplai Febrer i Estiu C1 16 2739,66
Monitor Esplai Febrer i Estiu C1 16 21330,96
Aux. Monitor Esplai Febrer i Estiu C1 16 6889,68
Aux Monitor Esplai F. i Estiu 1/2 jornada 1 mes C1 16 2296,57
Monitor lleure parc de nadal C1 16 10375,68
Técnic esports A1 24 30743,52
Operaris Neteja E 12 13252,18
Operaris Neteja E 12 13140,70
Operaris Neteja E 12 12882,10
Operaris Neteja E 12 13621,60
Operaris Neteja E 12 13621,60
Operaris Neteja E 12 13011,40
Operaris Neteja E 12 13453,90
Operaris Neteja E 12 13621,60
Vigilant Dipòsit detinguts E 12 13541,24
Técnic C1 16 27743,32
Aux.Turisme C2 14 16371,88
Aux.Turisme C2 14 6599,58
Aux.Turisme C2 14 12250,38
Barquer C2 14 4724,72
Vigilant E 12 14058,08
Encarregat Museu A1 24 28874,16
Auxiliar biblioteca  C1 16 19321,18
Reforç biblioteca(2 mesos) C2 14 1585,86
Vigilant Bibliollac (2 mesos) C2 14 1585,86
Encarregat brigada-Oficial 1ª E 14 29448,30
Oficial 1ª E 14 25055,25
Oficial 1ª E 14 25700,91
Oficial 1ª E 14 25700,91
Oficial 1ª E 14 25541,28
Oficial 1ª E 14 25132,83
Oficial 1ª-Electricista E 14 25055,25
Oficial 2ª E 14 21177,79
Oficial 2ª E 14 20342,71
Peò E 14 19253,43
Peò E 14 18952,11
Peò E 14 18693,51
Inspector Zona Blava     28753,61
Agent Zona Blava     24760,28


Accions del document

Destacats

  • Tauler d'anuncis
  • Urbanisme
  • Segell transparència
  • Avísos afectacions mobilitat
  • Ràdio Puigcerda