normativa

REGLAMENT. 37a CURSA POPULAR D'AGE. DISSABTE 3 D'AGOST 2019

El Club Poliesportiu Puigcerdà  amb domicili Av Ramon Condomines s/n, 17520 Puigcerdà,  organitza, el dissabte 3 d’agost de 2019, la 37a Cursa Popular d’Age amb el suport de  l’Ajuntament de Puigcerdà amb domicili a Plaça de l’Ajuntament , 17520 Puigcerdá  i la Diputació de Girona , amb domicili a Pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cursa oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distancia assignada a la seva categoria com aquest reglament.

Participació limitada :

cursa MINI 200 i  400 m  : 50 PARTICIPANTS

cursa 1.300 m i 2200 : 50 participants

cursa 6.500 m : 200 participants. 

La sortida i l’arribada  estarà situada a la sortida d’Age en direcció a Vilallobent .

El recorregut de la cursa estarà senyalitzat i comptarà amb controls  d’orientació. 

Totes les curses seran cronometrades , a excepció de la categoria mini, mitjançant el sistema de xip CampionChip. És obligatori portar el xip  al turmell o lligat al calçat esportiu. El xip és intransferible i el mal ús implica la desqualificació.

Tots els participants a les curses ho faran amb un dorsal, que és obligatori portar ben visible. 

La categoria d’inscripció correspondrà a l’any de naixement del corredor. Tot error en la inscripció de l’any de naixement invalidarà la classificació. 

En cap cas es podrà participar en una cursa de distància inferior o superior a la que pertoca per la categoria del/la participant.

CATEGORIES , DISTÀNCIES ,  HORARIS CURSES 

Dist. aprox

categoria

Any Naixement

hora Sortida

Presentació
lloc sortida

200

premini masc-fem

2013- 2012

17.45 h

15 min. abans

400 

mini masc-fem

2011-2010

17.45h

15 min. abans

 

 

 

 

 

1300

Aleví masc-fem

2009-2008

18.00 h

15 min. abans

 

 

 

 

 

2.200

infantil masc -fem

2007-2006

18.15 h

15 min. abans

2.200

cadet masc-fem

2005-2004

18.15 h

15 min. abans

 

 

 

 

 

6.500 

Juvenil masc-fem

 2003-2002

18.30 h

15 min. abans

6.500

júnior masc-fem

2001- 2000

18.30 h

15 min. abans

6.500

promesa masc-fem

1999-1998-1997

18.30 h

15 min. abans

6.500

Sènior masc-fem

1996- 1974

18.30 h

15 min. abans

6.500

veterans masc-fem

A partir de 1973

18.30 h

15 min. abans

*Important estar en el lloc de sortida 15 minuts abans per si s’avança l’horari  de sortida de cada cursa

REGLAMENT  ESPECIAL CURSA MINI:

1. L’organització considera que l’esperit de la cursa mini és que els nens i nenes aprenguin a participar i gaudeixin corrent.
2. No es realitza cap classificació ni es donen premis a la cursa mini.
3. Cada participant rebrà una medalla .
4. Els nens i nenes han de córrer sols, no poden anar acompanyats/des de cap adult.

SERVEIS DE LA COMPETICIÓ

La cursa comptarà amb servei mèdic.
A  la cursa  de 6.5 km hi haurà un avituallament en cursa  i  avituallament d’arribada en totes les curses.

RECOLLIDA  DE  DORSALS I XIP

El mateix dia de la cursa, en el lloc de sortida . 
Cursa mini de les 17.00 h fins les 17.30 h. 
Curses 1300, 2,200,de les 17.00 h fins les 17.45 h. 
Cursa 6500 m de les 17.00 a les 18.00 h.

CLASSIFICACIONS  I PREMIS

Hi hauran classificacions en totes les categories, excepte la categoria mini.
Medalles 3 primers classificats/des absoluts.
Medalles  3 primers classificats/des de cada categoria.

CONDICIONS , MODALITATS i PREUS  D’INSCRIPCIÓ

L’organització es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi d’última hora o anul·lació de la prova si ho considera convenient, i sense dret a la devolució del preu de l’inscripció.

 

Condicions inscripció :  omplir el formulari d’inscripció + pagament per TPV.
Termini màxim inscripció : fins a les 24.00  hores del divendres 2 d'agost.
preu inscripció : cursa 200- 400m. Mini (2 euros). Curses 1300m, 2.200 m, i 6.500 m (6 Euros).


PROTECCIÓN DE DADES

La participació a la CURSA POPULAR D’AGE  suposa necessàriament el tractament de dades de caràcter personal, a fi de poder gestionar la correcta participació en la mateixa i els serveis associats.

  • En  aquest sentit, li informem de què les dades proporcionades seran tractades amb les següents finalitats:

Gestionar la seva inscripció i participació a la CURSA POPULAR D’AGE (comprovar que es  compleixen les condicions per ser participants i guanyadors, contactar amb els participants i guanyadors i entrega de premis i obsequis) així com utilitzar la imatge dels participants i, especialment, dels guanyadors, utilitzar la seva imatge en aquest context.
Entrega i enviament de  l’equipament necessari.

  • Tanmateix, i sempre que ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de les respectives caselles establertes a tal efecte en el formulari de registre, podrem tractar les seves dades per:

Enviar-li al seu correu electrònic informació sobre propers esdeveniments i  les activitats que realitzi.

  • La legitimació pel tractament de les seves dades personals i per les finalitat enunciades correspon:

Per la execució de la inscripció a la CURSA POPULAR D’AGE, tot el relatiu a la gestió de la inscripció i participació i entrega o enviament de l’equipament necessari.

Pel consentiment atorgat, la possibilitat de enviar al seu correu electrònic informació sobre els propers esdeveniments, les activitats que realitzi, i emprar la seva imatge en el marc de la publicació i participació a la cursa, especialment en la condició de guanyador.

  • Li informem que en cas de que desitgi exercitar el seus drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les dades o revocar el consentiment que ens hagi proporcionat, podrà fer-ho comunicant-ho a l’Ajuntament de Puigcerdà mitjançant la remissió d’un email a ajpuigcerda@puigcerda.cat indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu Document Nacional de Identitat o qualsevol document similar que acrediti la seva personalitat. El participant podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • El participant assegura que les dades facilitades a l’Ajuntament de Puigcerdà  amb motiu de la CURSA POPULAR D’AGE, son veraços y es responsabilitzarà de comunicar qualsevol modificació dels mateixos a  l’Ajuntament de Puigcerdà

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessàries, útils i pertinents. Una vegada finalitzada la relació, les dades es conservaran amb la única finalitat i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin d’aplicació. Només tindran accés  les mateixes aquells tercers als que estigui legalment obligat a facilitar-los i a l’Ajuntament de Puigcerdà.

 

DRETS D’IMATGE

Els participants, i especialment els guanyadors de la CURSA POPULAR D’AGE, autoritzen a l’Ajuntament de Puigcerdà per a què, en el seu cas, pugui captar i reproduir per qualsevol mitjà o suport la seva imatge (incloent la veu i el nom), amb caràcter gratuït i pel termini màxim de duració dels referits drets, amb la finalitat de publicitar la CURSA POPULAR D’AGE.

Tanmateix, els participants, i especialment el guanyador, cedeix els drets sobre la seva imatge a l’Ajuntament de Puigcerdà per a l’explotació, reproducció, publicació, transformació i comunicació pública mitjançant qualsevol mitjà  o suport , incloent mitjans impresos, audiovisuals, digitals, premsa, ràdio, internet, xarxes socials, etc , amb caràcter gratuït pel seu ús en mitjans de comunicació i campanyes de màrqueting relacionades amb l’esdeveniment sense dret a contraprestació.

 

DECLARACIÓ DE L'ESPORTISTA i AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ MENORS DE 18 ANYS

El  sol fet d'inscripció a la cursa implica,  que el participant o el seu representant legal en el cas de menors, ha llegit  i l’accepta  expressament  en  tots els seus termes tant la normativa de la cursa, com la declaració de l’esportista  o  l’autorització del pare /mare o tutor per participar en el cas d’un menor de 18 anys.

L´organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l´edat de l´atleta.

DECLARACIÓ ESPORTISTA

AUTORITZACIÓ MENORS

 

ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

La inscripció en el present esdeveniment comporta la acceptació del present  Reglament i per tant la no acceptació del mateix comportarà la exclusió del participant.

 

Accions del document

Destacats

  • Mapa Puigcerdà
  • El temps a Puigcerdà
  • Xarxes socials
  • Afectacions mobilitat