normativa curses mini

REGLAMENT DE LA CURSA SANT SILVESTRE PUIGCERDÀ

El Club Poliesportiu Puigcerdà amb domicili Av Ramon Condomines s/n, 17520 Puigcerdà, organitza, el dissabte 28 de desembre de 2019, la 7a Cursa Sant Silvestre amb el suport de l’Ajuntament de Puigcerdà amb domicili a Plaça de l’Ajuntament,17520 Puigcerdá i la Diputació de Girona.

CURSES INFANTILS CATEGORIES , DISTÀNCIES , HORARIS CURSES

Cursa/distància aprox categoria  Any de naix. Recollida dorsal  hora Sortida circuit
MINI SANT SILVESTRE       50 m 0 a 2 anys, 2019-2018-2017 de 10.00 a 10.30  10.45 CAMP FUTBOL
MINI SANT SILVESTRE 150 m 3 a 4 anys 2016-2015 de 10.00 a 10.30  10.50 CAMP FUTBOL

Participació: de 0-2 anys i 3-4 anys. Límit  50 participants entre les dos categories .
Sortida - Arribada: Camp de futbol del Club Poliesportiu Puigcerdà
Recollida de dorsals en el  poliesportiu de 10.00 a 10.30 h .
L'esperit de les curses mini és que els nens i nenes aprenguin a participar i gaudeixin corrent.
No es realitza cap classificació.
Els nens i nenes de 0 a 2 anys, podran  córrer  acompanyats per un adult.
Tots els participants seran obsequiats amb :
Una medalla de participació.
Bossa esportista: samarreta cursa i obsequis dels patrocinadors.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Cursa oberta a tothom, el sol fet d'inscripció a la cursa implica que l'inscrit ha llegit i accepta el reglament i els documents : d'autorització dels menors de 18 anys”,, que es troben a la pàgina web de la cursa a www.puigcerda .cat i en els llocs d’inscripció presencial.
La categoria d'inscripció correspondrà a l'any de naixement.
Tot error en l'inscripció de l'any de naixement invalidarà la classificació
En cap cas es podrà participar en una cursa de distància inferior o superior a la que pertoca per la categoria del/la participant.

CONDICIONS , MODALITATS i PREUS D’INSCRIPCIÓ
L’organització es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi d’última hora o anul·lació de la prova si ho considera convenient i sense dret a la devolució del preu de l’inscripció.

INSCRIPCIONS PER INTERNET www.albecam.com
Condicions inscripció : omplir el formulari d’inscripció + pagament per TPV.
Termini màxim inscripció : fins dijous 26 de desembre o abans si s’arriba al límit de participació.
No s’admetran inscripcions fora de plaç, ni el dia de la competició.

PREU INSCRIPCIÓ :
CURSES MINI . de 0 a 4 anys. PREU 2 EUROS


PROTECCIÓN DE DADES

La participació a la CURSA SANT SILVESTRE PUIGCERDÀ suposa necessàriament el tractament de dades de caràcter personal, a fi de poder gestionar la correcta participació en la mateixa i els serveis associats.

En aquest sentit, li informem de què les dades proporcionades seran tractades amb les següents finalitats:

Gestionar la seva inscripció i participació a la CURSA SANT SILVESTRE PUIGCERDÀ (comprovar que es compleixen les condicions per ser participants i guanyadors, contactar amb els participants i guanyadors i entrega de premis i obsequis) així com utilitzar la imatge dels participants i, especialment, dels guanyadors, utilitzar la seva imatge en aquest context. Entrega i enviament de l’equipament si és necessari.

Tanmateix, i sempre que ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de les respectives caselles establertes a tal efecte en el formulari de registre, podrem tractar les seves dades per: Enviar-li al seu correu electrònic informació sobre propers esdeveniments i les activitats que realitzi.

La legitimació pel tractament de les seves dades personals i per les finalitat enunciades correspon:
Per la execució de la inscripció a la CURSA SANT SILVESTRE PUIGCERDÀ, tot el relatiu a la gestió de la inscripció i participació i entrega o enviament de l’equipament si és necessari.

Pel consentiment atorgat, la possibilitat de enviar al seu correu electrònic informació sobre els propers esdeveniments, les activitats que realitzi, i emprar la seva imatge en el marc de la publicació i participació a la cursa, especialment en la condició de guanyador.

Li informem que en cas de que desitgi exercitar el seus drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les dades o revocar el consentiment que ens hagi proporcionat, podrà fer-ho comunicant-ho a l’Ajuntament de Puigcerdà mitjançant la remissió d’un email a ajpuigcerda@puigcerda.cat indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu Document Nacional de Identitat o qualsevol document similar que acrediti la seva personalitat. El participant podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El participant assegura que les dades facilitades a l’Ajuntament de Puigcerdà amb motiu de la CURSA SANT SILVESTRE PUIGCERDÀ, son veraços y es responsabilitzarà de comunicar qualsevol modificació dels mateixos a l’Ajuntament de Puigcerdà

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessàries, útils i pertinents. Una vegada finalitzada la relació, les dades es conservaran amb la única finalitat i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin d’aplicació. Només tindran accés les mateixes aquells tercers als que estigui legalment obligat a facilitar-los i a l’Ajuntament de Puigcerdà.

 

DRETS D’IMATGE
Els participants, i especialment els guanyadors de la CURSA SANT SILVESTRE PUIGCERDÀ, autoritzen a l’Ajuntament de Puigcerdà per a què, en el seu cas, pugui captar i reproduir per qualsevol mitjà o suport la seva imatge (incloent la veu i el nom), amb caràcter gratuït i pel termini màxim de duració dels referits drets, amb la finalitat de publicitar la CURSA SANT SILVESTRE PUIGCERDÀ.

Tanmateix, els participants, i especialment el guanyador, cedeix els drets sobre la seva imatge a l’Ajuntament de Puigcerdà per a l’explotació, reproducció, publicació, transformació i comunicació pública mitjançant qualsevol mitjà o suport , incloent mitjans impresos, audiovisuals, digitals, premsa, ràdio, internet, xarxes socials, etc , amb caràcter gratuït pel seu ús en mitjans de comunicació i campanyes de màrqueting relacionades amb l’esdeveniment sense dret a contraprestació.

 

DECLARACIÓ DE L'ESPORTISTA i AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ MENORS DE 18 ANYS
El sol fet d'inscripció a la cursa implica, que el participant o el seu representant legal en el cas de menors, ha llegit i l’accepta expressament en tots els seus termes tant el reglament de la cursa, així com la declaració de l’esportista o l’autorització del pare /mare o tutor per participar en el cas d’un menor de 18 anys.

d'autorització dels menors de 18 anys”,

L´organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l´edat de l´atleta.

ACEPTACIÓ DEL REGLAMENT
La inscripció en el present esdeveniment comporta la acceptació del present Reglament, i per tant la no acceptació del mateix comportarà la exclusió del participant.

Accions del document

Destacats

  • Mapa Puigcerdà
  • El temps a Puigcerdà
  • Xarxes socials
  • Afectacions mobilitat