normativa popular

REGLAMENT XXXIV TRAVESSIA ESTANY PUIGCERDÀ POPULAR  2019
DISSABTE 24 D’AGOST 2019 , A LES 12.00H

El Club Poliesportiu Puigcerdà  amb domicili Av Ramon Condomines s/n, 17520 Puigcerdà,  organitza, el dissabte 24 d’agost de 2019, la XXXIV TRAVESSIA ESTANY PUIGCERDÀ POPULAR amb el suport de  l’Ajuntament de Puigcerdà amb domicili a Plaça de l’Ajuntament , 17520 Puigcerdá  i la Diputació de Girona , amb domicili a Pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona.

Aquesta travessia està oberta a tothom.
No podran participar en aquesta prova els nedadors que hagin nedat a la Travessia Federada.
La distància a nedar és d’uns 200 m aprox.
L’hora de sortida serà a les 12h, un cop acabada la Travessia Federada.
Les inscripcions  i el pagament  es faran  mitjançant el servidor d’inscripcions de l’organització: www.albecam.com
El preu de la inscripció serà de 8 euros per persona, 
Un cop feta  la inscripció, les possibles baixes , no donaran dret a la devolució de l’import.
Data límit  d'inscripcions: fins a les 14.00 h del  dimarts  20 d’agost.
No s’acceptaran inscripcions posteriors.
El resguard de l’ingrés es presentarà al moment de recollir el dorsal i el xip
La entrega de dorsals i xips es farà una hora abans de la prova al lloc de la sortida. 
Hi haurà trofeus per als 3 primers nedadors i nedadores absoluts de la general, al participant més jove i el de més edat, el primer local i la primera local de la Secció de Natació. Els trofeus es lliuraran 1/2h. després d’acabada la prova.
Diploma i record per a tots els participants que acabin la prova.
El Club Poliesportiu Puigcerdà declina tota responsabilitat pel que fa als diferents perjudicis que la participació en la prova pugui aportar als inscrits.
 La participació a la XXXIV Travessia Popular de l’Estany significa la total acceptació d’aquest reglament.                                                                                                                                     
Cada nedador es fa responsable del seu estat físic abans de començar la prova i accepta participar sota la seva responsabilitat.

PROTECCIÓN DE DADES

La participació a la TRAVESSIA ESTANY PUIGCERDÀ POPULAR  suposa necessàriament el tractament de dades de caràcter personal, a fi de poder gestionar la correcta participació en la mateixa i els serveis associats.

En  aquest sentit, li informem de què les dades proporcionades seran tractades amb les següents finalitats:

Gestionar la seva inscripció i participació a la TRAVESSIA ESTANY PUIGCERDÀ POPULAR (comprovar que es  compleixen les condicions per ser participants i guanyadors, contactar amb els participants i guanyadors i entrega de premis i obsequis) així com utilitzar la imatge dels participants i, especialment, dels guanyadors, utilitzar la seva imatge en aquest context.

Entrega i enviament de  l’equipament necessari.

Tanmateix, i sempre que ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de les respectives caselles establertes a tal efecte en el formulari de registre, podrem tractar les seves dades per:

-          Enviar-li al seu correu electrònic informació sobre propers esdeveniments i  les activitats que realitzi.

La legitimació pel tractament de les seves dades personals i per les finalitat enunciades correspon:

Per la execució de la inscripció a la TRAVESSIA ESTANY PUIGCERDÀ POPULAR, tot el relatiu a la gestió de la inscripció i participació i entrega o enviament de l’equipament necessari.

Pel consentiment atorgat, la possibilitat de enviar al seu correu electrònic informació sobre els propers esdeveniments, les activitats que realitzi, i emprar la seva imatge en el marc de la publicació i participació a la cursa, especialment en la condició de guanyador.

Li informem que en cas de que desitgi exercitar el seus drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les dades o revocar el consentiment que ens hagi proporcionat, podrà fer-ho comunicant-ho al Club Poliesportiu Puigcerdà mitjançant la remissió d’un email a club@poliesportiu.net  indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu Document Nacional de Identitat o qualsevol document similar que acrediti la seva personalitat. El participant podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El participant assegura que les dades facilitades al Club Poliesportiu Puigcerdà  amb motiu de TRAVESSIA ESTANY PUIGCERDÀ POPULAR, son veraços y es responsabilitzarà de comunicar qualsevol modificació dels mateixos al  Club Poliesportiu Puigcerdà

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessàries, útils i pertinents. Una vegada finalitzada la relació, les dades es conservaran amb la única finalitat i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin d’aplicació. Només tindran accés  les mateixes aquells tercers als que estigui legalment obligat a facilitar-los i a l’Ajuntament de Puigcerdà.

 

DRETS D’IMATGE

Els participants, i especialment els guanyadors de la TRAVESSIA ESTANY PUIGCERDÀ POPULAR, autoritzen al Club Poliesportiu Puigcerdà per  a què, en el seu cas, pugui captar i reproduir per qualsevol mitjà o suport la seva imatge (incloent la veu i el nom), amb caràcter gratuït i pel termini màxim de duració dels referits drets, amb la finalitat de publicitar la TRAVESSIA ESTANY PUIGCERDÀ POPULAR.

 

Tanmateix, els participants, i especialment el guanyador, cedeix els drets sobre la seva imatge al Club Poliesportiu Puigcerdà per a l’explotació, reproducció, publicació, transformació i comunicació pública mitjançant qualsevol mitjà  o suport , incloent mitjans impresos, audiovisuals, digitals, premsa, ràdio, internet, xarxes socials, etc , amb caràcter gratuït pel seu ús en mitjans de comunicació i campanyes de màrqueting relacionades amb l’esdeveniment sense dret a contraprestació.

 

DOCUMENT DE DECLARACIÓ DE L’ESPORTISTA. (ACCÉS DECLARACIÓ  ESPORTISTA)

La declaració de l’esportista estarà a disposició en el moment de la inscripció tant a la inscripció online com en els punts físics d’inscripció. Per poder participar, és obligatori que el participant conegui i accepti expressament tots els seus termes.

DOCUMENT AUTORITZACIÓ MENORS DE 18 ANYS . (ACCÉS DECLARACIÓ I  AUTORITZACIÓ MENOR DE 18 ANYS)

L’autorització menors de 18 anys i incapacitats estarà a disposició en el moment de la inscripció tant a la inscripció online com en els punts físics d’inscripció. Per poder participar, és obligatori que el seu representant legal conegui i accepti expressament tots els seus termes.

Per poder participar, els menors d’edat o incapacitats hauran de fer la inscripció acompanyats pels seus pares mares o tutors legals que els assistiran i acceptaran els termes de la inscripció.

L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l´edat de l´atleta.

ACEPTACIÓ DEL REGLAMENT

La inscripció en el present esdeveniment comporta la acceptació del present  Reglament, i per tant la no acceptació del mateix comportarà la exclusió del participant.

 

Accions del document

Destacats

  • Mapa Puigcerdà
  • El temps a Puigcerdà
  • Xarxes socials
  • Afectacions mobilitat