Esteu aquí: Inici Premsa Notes de premsa El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució del nou sector del cami de les Fàbriques

El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució del nou sector del cami de les Fàbriques

El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució del nou sector del cami de les Fàbriques

El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució del nou sector i està integrat al 50% per INCASÒL i l’Ajuntament de Puigcerdà que es distribueixen les responsabilitats a parts iguals.

El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució del nou sector  del cami de les Fàbriques

cami de les fàbriques

El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el
desenvolupament i execució del nou sector i està integrat al 50% per INCASÒL
i l’Ajuntament de Puigcerdà que es distribueixen les responsabilitats a parts
iguals.
Les funcions del Consorci són coordinar l’actuació dels ens consorciats;
redactar i executar els instruments de planejament i els projectes d’urbanització
i d’infraestructures necessaris per al desenvolupament de l’actuació; establir els
criteris i els mecanismes de finançament, i totes aquelles funcions pròpies de la
seva condició d’administració actuant del sector.
Un nou sector residencial que ajudarà a protegir el territori
El sector Camí de les Fàbriques se situa al sud-oest de la ciutat de Puigcerdà i
té una superfície de més de 73.000m2. Els terrenys de l’àmbit s’assimilen a un
triangle i estan envoltats en dos dels seus límits pel Camí de les Fabriques,
donant front a la colònia de la fàbrica Simón; la banda sud limita amb la
carretera N-260 i la part nord limita amb el Cap de Pont de Sant Martí i el
polígon Industrial de Can Po.
El paisatge dominant a la zona són els camps de conreu, la colònia Industrial i
la làmina d’aigua situada al nord. El projecte que desenvoluparan INCASÒL i
l’Ajuntament de Puigcerdà ha de permetre ordenar un espai que corre risc de
degradació.
De les 7,30 hectàrees de la superfície del nou sector, el 73% es destina a
espais públics, equipaments i vialitat, i el 27% restant a usos residencials i
comercials. L’Àrea residencial estratègica Camí de les Fàbriques acollirà 445
habitatges potencials, 225 dels quals tindran diferents règims de protecció.
Els espais verds de parcs i jardins s’ordenen en total continuïtat amb l’edificació
prevista, preveient la zona que ha de servir per a camp i esplanada
d’exposicions i fires a l’aire lliure. Mentre que al sud del sector, s’hi destina un
gran espai per a un equipament esportiu, pròxim al centre comercial existent.
Les Àrees residencials estratègiques
Les ARE seran sectors que s’urbanitzaran en diversos municipis de Catalunya,
en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat
urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitatges seran de
protecció. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, el Decret Llei de
mesures urgents en matèria urbanística, aprovat el mes d’octubre de 2007,
􀂄 Comunicat de premsa 􀂄
Comunicació i Premsa
Institut Català del Sòl
premsa.incasol@gencat.cat
93 228 60 00
93 228 60 89
determina que el seu desenvolupament es faci mitjançant Plans Directors
Urbanístics, promoguts pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, prèvia consulta als ajuntaments del document d’objectius i propòsits
generals.
A més de donar resposta a les necessitats de sòl per a habitatge a un preu
assequible, les ARE asseguren una elevada qualitat urbanística i garantiran a
la seva població la disposició dels equipaments necessaris.
6 de maig de 2010

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.