PROVES DE “NYERROS I CADELLS”

FESTA MAJOR DEL ROSER 2022