L'AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ CELEBRA EL SEU PRIMER PLE TELEMÀTIC

20/04/2020
Ajuntament de Puigcerdà

Avui dilluns 20 d’abril, i atenent a les circumstàncies actuals, hem celebrat el primer ple municipal telemàtic de l’Ajuntament de Puigcerdà

Gràcies a l’Àrea de Noves Tecnologies de l’Ajuntament per fer-ho possible i als regidors i personal de la Corporació que hi ha participat.

La resta de reunions dels òrgans col·legiats del Consistori (juntes de govern, comissions de coordinació del govern municipal, comissions informatives i juntes de portaveus) també s’estan celebrant de manera telemàtica.

Mira el vídeo del ple al següent enllaç.

https://www.youtube.com/watch?v=_RD2BVwWfoU&feature=youtu.be