Ple Extraordinari (12/09/2023)

13/09/2023
Ajuntament de Puigcerdà

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ: https://www.youtube.com/watch?v=kYWaPp6kgIo&t=73s&ab_channel=AjuntamentdePuigcerd%C3%A0

A) Part resolutiva

1. Expedient 344/2023. Planificació i Ordenació de Personal. Aprovar inicialment la modificació primera de la Plantilla Orgànica 2023
2. Expedient 1592/2021. Membres titulars i suplents per part de l’administració de la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes del Personal Funcionari i Laboral

B) Activitat de control

--