Ple Ordinari (19/12/2023)

27/12/2023
Ajuntament de Puigcerdà

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ: https://www.youtube.com/watch?v=eUOluOlTCRQ&t=2881s&ab_channel=AjuntamentdePuigcerd%C3%A0

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 1918/2018. Verificació del text refós de la modificació de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal sense Avaluació Ambiental Estratègica - Modificació Puntual POUM: PAU-29
3. Expedient 80/2024. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits.
4. Expedient 34/2024. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits.
5. Expedient 3343/2023. Modificació Ordenança fiscal número 3: Impost sobreconstruccions, instal·lació i obres
6. Expedient 39/2024. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
7. Expedient 3624/2023. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
8. Expedient 2604/2022 Projecte d'Ordenació Forestal (POF) Saltèguet, núm. 8 del CUP -Gi
9. Expedient 382/2024. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
10. Expedient 1052/2023. Conveni de gestió entre el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’Ajuntament de Puigcerdà per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament.

B) Activitat de control

11. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia de 01/12/2023 a 31/01/2024
12. Donar compte del Període Mig de pagament del quart trimestre de l'any 2023
13. Donar compte altes i baixes personal de 01/12/2023 a 31/01/2024

C) Precs i preguntes

No hi ha assumptes