Ple Ordinari (22/08/2023)

23/08/2023
Ajuntament de Puigcerdà

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ: https://www.youtube.com/watch?v=fjEp2bR3HEg&ab_channel=AjuntamentdePuigcerd%C3%A0

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior ple extraordinari 17/06/2023
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior ple extraordinari 22/06/2023
3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior ple extraordinari 11/07/2023
4. Expedient 1785/2022. Modificació del Planejament de Desenvolupament
5. Reconeixement extrajudicial de crèdit - Associació Ràdio Taxi Puigcerdà
6. Expedient 2194/2023. Ratificació del Decret d'Alcaldia de sol·licitud per subscriure el Pla Educatiu d'Entorn amb la Generalitat de Catalunya
7. Expedient 481/2023. Encàrrec de gestió mitjançant l’aprovació de conveni d’encomana de gestió, de serveis forestals i altres prestacions de naturalesa anàloga, entre els ajuntament de la comarca de la Cerdanya i el Consell Comarcal de la Cerdanya.
8. Expedient 1876/2023. Modificació de l’acord adoptat pel Ple de 11/07/2023 en relació a la necessitat de nomenar els representants de la Corporació en els òrgans col·legiats
9. Expedient 2234/2023. Acord d’aprovació de fixació de les festes locals del municipi de Puigcerdà, Age, Vilallobent, Ventajola i Puigcerdà per l’any 2024

B) Activitat de control
10. Dació de comptes al Ple - Segon trimestre
11. Dació de compte al Ple d'una modificació pressupostària
12. Donar compte de la relació de les contractacions i baixes de personal des del 01-06-2023 fins a 31-07-2023
13. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia de 01/06/2023 a 31/07/2023
14. Donar compte de la modificació del Decret d’Alcaldia 2023-1035 de 30/06/2023 mitjançant l’alcalde delega les seves competències en favor dels regidors i regidores titulars de cada regidoria
15. Donar compte de la modificació del Decret d'Alcaldia número 2022-1117 de 12/07/2023 - Delegació de competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local