Ple ordinàri del 10 d'octubre de 2022

10/10/2022
Ajuntament de Puigcerdà

Ple extraordinari de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 10 d'octubre de 2022

 

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=38pOFQapszk

 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 17/08/2022

2. Expedient 2256/2022. Bonificació o Exempció Tributària ICIO Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Fundació Vedruna Catalunya Educació

3. Expedient 2271/2022. Moció per la programació d’actuacions al tram nord de la línia ferroviària internacional R3.

 

B) Activitat de control

4. Donar compte de la relació de Decrets d'Alcaldia 01/08/2022 a 29/09/2022

5. Donar compte les baixes i altes de personal de 01/08/2022 a 30/09/2022

6. Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament de Puigcerdà per l'exercici 2021.

 

C) Precs i preguntes