ARRANJAMENT D'UN TRAM DEL CARRER ESCOLES PIES

29/09/2020
Ajuntament de Puigcerdà
Del dimecres 30 de setembre al divendres 2 d'octubre es realitzaran els treballs repavimentació del ferm i reposició de la senyalització horitzontal d'un tram del carrer Escoles Pies de Puigcerdà, entre l'avinguda Catalunya i el carrer Carmelites.
Les obres, amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de Puigcerdà, tindran un cost de 18.997 € i seran executades per l'empresa Agustí y Masoliver, S.A.