Audició d’alumnes de Conrad Oliver

21/03/2021
Ajuntament de Puigcerdà