CONCURS “IMATGES DE PUIGCERDÀ 2020”

27/10/2020
Ajuntament de Puigcerdà
BASES
 
 
🔷Tema: “IMATGES” de Puigcerdà, en totes les seves vessants: natura, paisatge, esport, festes, tradicions, etc.
🔷Participants: Qualsevol persona aficionada o professional de la fotografia. Els participants juvenils tindran una edat màxima de 16 anys.
🔷Obres: màxim de 3 per concursant, tècnica lliure en blanc i negre o color, inèdites sense haver estat premiades en un altre concurs.
🔷Presentació: el format del paper serà d’una mida de 20x30 cm, sense muntar, sense cap mena de reforç i sense marc ni vidres.
🔷Identificació: al darrera hi figurarà el títol de l’obra ,pseudònim i en la categoria que participa . I en un sobre tancant el nom i cognoms, DNI, edat, adreça, telèfon, e-mail, nº soci de la FCF o a l’Associació que pertany i indret de la foto.
🔷Trameses: a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà, Plaça de l’Ajuntament 1, 17520 PUIGCERDÀ.
🔷Retorn: les fotografies premiades quedaran en propietat de l’Àrea de Cultura, disposant de la seva publicació, la resta podran recollir-se durant el mes de gener, i aquelles que hagin estat enviades per correu seran retornades pel mateix mitjà.
🔷Termini d’admissió: fins el 13 de novembre de 2020
Jurat: format per persones vinculades amb el món fotogràfic i la Vila de Puigcerdà.
🔷Veredicte: serà públic i es farà el dia 22 de novembre de 2020 en l’acte de la Tarda de la Cultura.
🔷Exposició: s’exposaran a la sala d’exposicions del Museu Cerdà del 17 al 30 de novembre de 2020.
🔷Premis: es concedirà un sol premi per autor
 
🔺A la millor col·lecció de 3 fotos 300€
🔺1r Premi 250€
🔺2n Premi 150 €
🔺3r Premi 100 €
🔺Premi juvenil 100 €
 
🔷Notes:
🔸Les obres seran tractades amb cura, però l’organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.
🔸Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’entitat organitzadora.
🔸Els organitzadors s'eximeixen de qualsevol responsabilitat en vers les imatges presentades. Cada autor/a és fa responsable de possibles drets d'imatge.
🔸La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.