CONFINAMENT NOCTURN 03/11/2020

03/11/2020
Ajuntament de Puigcerdà
De 22 a 6 h: Prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques, llevat de les excepcions previstes (obligacions laborals, cura de persones grans, menors d’edat o dependents...). La limitació horària tampoc no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials. Recordeu portar sempre el certificat de declaració autoresponsable.
 
A les 21 h: Límit d’obertura al públic de serveis i comerç minorista i recollida de menjar per emportar.
A les 23 h: Finalització del servei de restauració a domicili.
 
De 4 a 6 h: Es permet la mobilitat per tenir cura d’animals de companyia (desplaçament individual i proper al domicili).