CONFINAMENT NOCTURN

25/10/2020
Ajunatment de Puigcerdà

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 6 h. Aplicació a tot Catalunya, des del 25 d’octubre.

🔺Excepcions a la mobilitat:

🔸 Assistència sanitària d’urgència.
🔸 Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
🔸 Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
🔸 Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
🔸 Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
🔸 Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
🔸 Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
🔸 Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 h de la matinada), amb desplaçament individual proper al domicili.
🔸 La circulació de vehicles amb origen i destí fora de Catalunya.
🔸 Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.


🔺Horari màxim d’obertura al públic:

🔸 Serveis, comerç minorista i restauració (recollida per emportar): 21 h.
🔸 Servei de restauració amb lliurament a domicili: 22 h.
🔸 Activitats recreatives i esportives autoritzades: 21 h.
🔸 Els espectacles públics i les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 h.

👉🏼 La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

👉🏼 Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.