Dones i homes corresponsables

08/03/2021
Ajunatment de Puigcerdà
En el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, des de l’Institut Català de les Dones enguany es centren les reivindicacions en com la pandèmia de la Covid-19 ha posat de relleu de forma especialment punyent les greus discriminacions que encara s’exerceixen sobre les dones.
 
Durant el confinament domiciliari estricte (març-abril de 2020) les dones van manifestar en gairebé el 60% que éren elles les que s’ocupàvem de manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques, tot i que la seva presència en les ocupacions de primera línia era majoritària: 64% en venda de productes bàsics, 86% en personal de neteja, 80% en personal de serveis socials, 84% en personal de residències per a gent gran i 70% en personal sanitari i farmacèutic.
 
No sembla que els hàbits patriarcals en la distribució dels usos del temps pel que fa a la corresponsabilitat hagin estat afectats pel confinament, tot i que l’increment de la convivència d’homes i dones a les llars ho hauria d’haver facilitat. Els estereotips encara són ben arrelats i les tasques domèstiques, de cura de les persones dependents i de les obligacions escolars de filles i fills han recaigut majoritàriament sobre les dones. Això va en detriment del seu accés al treball, la seva carrera professional i del seu temps de lleure, que hauria de ser exactament igual d’important que el dels homes, i a més minva la seva salut i el seu benestar.
 
Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere en cap dels avanços socials que els darrers anys hem assolit. La campanya “Dones i homes, corresponsables! #Som8deMarç #SomCorresponsables” vol conscienciar i denunciar aquesta realitat i així avançar en una cultura de pacte per a una corresponsabiltiat efectiva.
 
La iniciativa va adreçada sobretot als homes per avançar de manera conjunta cap a la igualtat efectiva de dones i homes.