FINALITZEN LES OBRES DE MUSEITZACIÓ DE LA SALA "CONVENTUS" DEL MUSEU CERDÀ

15/05/2021
Ajuntament de Puigcerdà
Ja han finalitzat els treballs de museïtzació del nou espai “Conventus” del Museu Cerdà de Puigcerdà, que es podrà visitar a partir de finals d’aquest mes.
“Conventus” us convida a conèixer la història dels convents a Puigcerdà (clarisses, franciscans, agustins, dominics...), estretament lligada a l’evolució urbana de la vila, i a endinsar-vos en la vida quotidiana del Convent de les Carmelites Descalces.
I és que en el recinte que avui ocupa el Museu Cerdà hi va viure aquesta comunitat de les Carmelites Descalces fins a l’any 1982, aïllada del món i en condicions de pobresa i d’austeritat extremes. Una vida de clausura d’on les monges rarament sortien.
Aquestes obres van ser adjudicades pel Consell Comarcal de la Cerdanya i han estat finançades pels fons europeus, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Puigcerdà.