IMPERMEABILITZACIÓ DE LA PLACETA JOSEP PLA DE PUIGCERDÀ

18/03/2021
Ajuntament de Puigcerdà

L’Ajuntament de Puigcerdà ha adjudicat les obres d’impermeabilització de la placeta Josep Pla de Puigcerdà a l’empresa Ripoll Oliveras SL, per import de 68.395,25€.

Sota la placeta Josep Pla hi ha el Taller d’Arts Municipal, que pateix, des de fa anys, constants filtracions d’aigua provinents del mal estat de la impermeabilització de la coberta. Amb aquesta actuació es pretén garantir l’estanqueïtat de l’actual coberta, que és alhora la placeta Josep Pla.
 
Un cop col·locada la tela impermeable a la plaça i el nou paviment, també està previst realitzar diferents treballs a l’interior del Taller d’Arts Municipal: ventilació, construcció d’un fals sostre de guix laminat, millorar el paviment interior i tasques de pintura.