L’Ajuntament de Puigcerdà ajusta el servei de taxi-bus a la realitat de les necessitats del servei per millorar-ne l’eficàcia

26/02/2024
Ajuntament de Puigcerdà

El consistori vol un nou servei de taxi-bus modern, eficient, amb una concessió del servei al dia, i que pugui ser útil a moltes persones al més aviat possible

El servei de taxi-bus de Puigcerdà es presta des de fa anys sense la corresponent concessió administrativa perquè està caducada des de maig del 2019. L’equip de govern, en el moment d’estudiar tots aquells contractes caducats i que cal renovar, ha aprofitat per estudiar l’eficiència, l’eficàcia i l’ús del servei per part de la població per avaluar-ne la viabilitat.

El cost anual del servei de taxi-bus durant l’any 2023 va ser de 46.326,78€, amb uns ingressos per ús de 3.093€, el que significa una despesa global de -43.233,78 €. Tot això, amb un ús de 16 persones de mitjana per dia (no per hora).

Amb aquestes dades a la mà, l’Ajuntament, juntament amb el sector del taxi, ha impulsat la consolidació de la Taula del Taxi i ha estudiat un nou servei per l'usuari/ària diari que ens permeti ser eficients i donar servei a tota la població que ho necessita. Per exemple, un servei de taxi a demanda.

El consistori mantindrà la mateixa partida pressupostària pel 2024 amb la intenció de trobar la millor solució, però, mentre es busca l’encaix més adient, ha decidit ajustar el servei a les franges horàries més concorregudes per millorar-ne l’eficiència.

Les franges horàries que ha decidit mantenir l’Ajuntament a partir de l’1 de març i per als pròxims mesos són les de les 8h, 9h i 10h, les quals s’ajusten a un servei entre les 8h i les 10.52h. Durant aquests horaris, en fan ús el 66% dels usuaris/àries.

Aquest ajust significa una reducció de la despesa municipal per valor de 20.000€/any, mentre es troba la fórmula més apropiada per aquestes 16 persones de mitjana diària que en fan ús.

El Govern de l’Ajuntament de Puigcerdà vol un nou servei de taxi-bus modern, eficient, ben publicitat, amb una concessió del servei al dia, i que pugui ser útil a moltes persones al més aviat possible. Avui dia, només en fa ús el 0,16% de la població de la Vila.