L' AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ LICITA LA PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS DE PUIGCERDÀ

13/10/2021
Ajuntament de Puigcerdà

Aquesta setmana, el ple de l'Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat una modificació de crèdit per a pavimentar diversos carrers i trams urbans del municipi:

1. Carrer Font d’en Lleres, entre la porta del cementiri i la trobada amb el carrer Ortega Monasterio.

2. Ronda dels Torreons.

3. Carrer Pont de Sant Martí i carrer del Pas.

4. Camí Antic de Llívia, entre els carrers Pere Borrell i Ramon Condomines.

5. Carrer de la Perxa.

6. Plaça Fort Adrià.

7. Cruïlla del camí de la Pedragosa amb el camí d’Age i el parc dels Quatre Camins.

8. Carrer Pompeu Fabra i Ronda Joan Maragall.

9. Carrer Higini de Rivera i carrer Alfons I, entre els carrers Higini de Rivera i Coronel Molera.

El conjunt d'aquestes actuacions és de 580.761,26€, IVA inclòs. Està previst renovar el ferm i la senyalització horitzontal d’aquests carrers, així com la realització d'alguns treballs puntuals en aquests vials (reixes, embornals...)

L'Ajuntament de Puigcerda ja ha aprovat les memòries valorades d'aquestes actuacions i ha iniciat el procés de licitació de les obres, que s’executaran entre aquest any i el primer semestre del vinent.