L'Associació de Bombers Voluntaris de Puigcerdà cedeix a l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya més de 600 imatges de la història del cos

04/12/2023
Ajuntament de Puigcerdà i Arxiu Comarcal de Cerdanya

La cessió recull un conjunt de 678 fotografies de la colecció personal del Sr. Francesc Pubill que van ser preses entre els anys 1953 i 1985

Aquest passat divendres es va signar el contracte de cessió en comodat entre l’Associació de Bombers Voluntaris de Puigcerdà i l'Ajuntament de Puigcerdà pel qual ingressa a l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya un conjunt de 678 fotografies del cos d'entre 1953 i 1985. Aquestes foren aplegades per qui va ser cap del Parc de Puigcerdà, Sr. Francesc Pubill Aguilar, i conservades al llarg dels anys per la seva filla Maria Pubill Picas.

Es tracta de fotografies en paper, blanc i negre i color, que mostren les activitats pròpies del Cos de Bombers de Puigcerdà en aquells anys. Per un cantó hi ha imatges d'alguna de les intervencions en l'extinció d'incendis i emergències, com l'actuació durant els aiguats de 1982, però una altra banda, també hi ha les imatges de l'activitat més social, principalment de la celebració anual del dia del Patró de Bombers, Sant Joan de Déu, el 8 de març. També hi ha retratades altres activitats com les pràctiques que de vegades es feien amb altres cossos de bombers de l'alta i la baixa Cerdanya.

En definitiva, les fotografies d'aquesta època reflecteixen la tasca en les emergències i el servei a la comunitat, alhora que són testimoni d'un espai de sociabilitat, aleshores absolutament masculí, que creava llaços molt forts entre els components del cos.

La col·lecció de fotografies de Francesc Pubill, passa a formar part del fons documental del Cos de Bombers de Puigcerdà que ja tenim a l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya i que té un volum d'1,8 metres lineals de documents paper. A partir d'ara, l'Arxiu començarà la tasca de descriure i digitalitzar les fotografies per tal que siguin consultables en línia ben aviat.

Agraïm la cessió d'aquest material a la família de Francesc Pubill i al Cos de Bombers de Puigcerdà, que amb aquest gest assegura la conservació i l'accés públic de les fotografies.