LA GENERALITAT PROHIBEIX A TOT CATALUNYA LES TROBADES DE MÉS DE 10 PERSONES

29/08/2020
Ajuntament de Puigcerdà

Segons la resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, queden prohibides a Catalunya les trobades i reunions de més de 10 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Aquesta limitació és aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars amb un màxim de deu persones per taula o agrupació d'aquestes, sens perjudici del compliment de les distàncies mínimes entre taules o grups de taules, que estableixin les resolucions de les autoritats sanitàries.
 
No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.
 
També resten excloses les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT
Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 
La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, parcs d'atraccions i parcs infantils es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 
Aquesta limitació tampoc és aplicable al dret de manifestació.
 
Pel que fa a fires i festes majors correspon als ajuntaments determinar-ne la celebració, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.
 
Podeu consultar la resolució complerta a: https://dogc.gencat.cat