MATRÍCULES ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CURS 2023-2024

06/04/2023
Ajuntament de Puigcerdà
🟢Del 8 al 19 de maig
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La presentació de sol·licituds ha de ser telemàtica.
 
🟡1 de juny
LLISTES PROVISIONALS
Publicació de les llistes provisionals a la porta de l'escola.
 
🟢Del 2 al 8 de juny
RECLAMACIONS
De forma presencial a la direcció del centre.
 
🟡12 de juny
LLISTES DEFINITIVES
Publicació de la llista ordenada amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, llista d'espera a la porta de l'escola.
 
🟢Del 16 al 22 de juny
MATRICULACIÓ
La presentació de sol·licituds ha de ser telemàtica.
 
🔴Més informació: als telèfons 972 141 250 o al 689 341 871 o al mail escolabressol@puigcerda.cat