NOVES MESURES PER A LA CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID 20/10/2020

21/10/2020
Ajuntament de Puigcerdà

El PROCICAT ha aprovat noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

🕒 Els comerços de 24 hores (per exemple, les botigues de conveniència, les annexes a les benzineres o les ubicades en municipis turístics) han de tancar a les 22 hores i no poden reobrir fins les 7 h.
 
⛽️ No es pot consumir a l'interior de les àrees de servei d'autopistes i altres vies. Sí que es permet el servei d'entrega al mateix establiment.
 
🚫 Suspeses les activitats cíviques i comunitàries grupals –com, per exemple, als equipaments cívics- que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics. S’exceptuen d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com activitats d'intervenció social i personals com els menjadors de caràcter social.
 
Més informació: https://gen.cat/3kjAvrq