Noves mesures per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 30/10/2020

29/10/2020
Ajuntament de Puigcerdà

RESUM DE LES RESTRICCIONS PREVISTES A PARTIR DEL 30 D’OCTUBRE PER LA COVID-19- Durada prevista de 15 dies a partir del 30/10/2020

MOBILITAT

 • Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial: Assistència a serveis sanitaris i socials; obligacions laborals, institucionals o legals; educació; retorn al lloc de residència; atenció de persones amb necessitats o vulnerables; desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs, actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials, renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables, realització d'exàmens o proves oficials inajornables, causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades.
 • Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte la mobilitat essencial abans indicada i visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa comarca, les activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs i permís penitenciari.
 •  Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas).

REUNIONS, SORTIDES DEL DOMICILI i TRANSPORT PÚBLIC

 • Sense canvis al que és vigent ara.

TREBALL

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral.
 • Teletreball excepte que no sigui possible. Si no és possible, flexibilitat horària per evitar hores punta
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball

EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT

 • Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim especial.  Universitats ensenyament a distància.
 • Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

ESPORT

 • Suspensió de tota l’activitat esportiva, excepte l’esport professional.
 • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals.
 • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals.

SERVEIS I COMERÇ

 • No es poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret els serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris i perruqueria.
 • El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat pot romandre obert.
 • La resta de comerç minorista obertura condicionada a que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència. Si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 i adaptar l’aforament al 30%.
 • Centres comercials tancats.
 • Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local i amb repartiment a domicili.
 • Mercats no sedentaris aforament limitat al 30%.

RESTAURACIÓ

 • Es manté la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Es poden continuar prestant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23 h.

ALTRES SUSPENSIONS I TANCAMENTS

 • Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci, fires comercials, convencions, congressos, activitats cíviques i comunitàries (excepte els serveis socials essencials ) i festes majors. Tancament de parcs i fires d’atraccions, establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques, casinos i sales de bingo.

ALTRES LIMITACIONS

 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20h.
 • Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament.
 • Biblioteques: només per a préstec de documents reservats.
 • Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30%.