NOVES RESTRICCIONS PER A LES EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA A PARTIR DEL 7/1/21

06/01/2021
Ajunatment de Puigcerdà

Noves mesures restrictives per a les empreses de serveis i comerç minorista a tota Catalunya a partir de demà 7 de gener.

🔻 La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

🔻 Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials, productes higiènics, centres de veterinària, perruqueries, centres d’estètica, concessionaris d’automòbils i centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

🔻L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a:

a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.
b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
c) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

🔻Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.

🔻Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.