OBRES A LA PLACETA JOSEP PLA I AL TALLER D’ARTS DE PUIGCERDÀ 

20/10/2021
Ajuntament de Puigcerdà

Aquest matí s’han recepcionat les obres d’impermeabilització i arranjament de la placeta Josep Pla de Puigcerdà, situada entre la plaça de l’Ajuntament i el carrer Raval de les Monges.

Les obres han tingut un cost de 73.828,34 €, que han estat finançats per l’Ajuntament de Puigcerdà.

Sota la placeta Josep Pla hi ha el Taller d’Arts Municipal, que patia, des de fa anys, constants filtracions d’aigua provinents del mal estat de la impermeabilització de la coberta. Amb aquesta actuació es garanteix l’estanqueïtat de l’actual coberta, que és alhora la placeta Josep Pla.

Les obres han consistit en retirar l’actual paviment, col·locar una manta impermeable, replantejar les pendents de la plaça, instal·lar nous desaigües, refer les escales i posar el nou paviment.

També s’han realitzat diferents treballs a l’interior del Taller d’Arts Municipal: ventilacions, construcció d’un fals sostre de guix laminat, actuacions de millora de l’aïllament dels murs perimetrals, renovació d’una part del paviment interior i tasques de pintura.