Obres de repavimentació al carrer Escoles Pies

01/10/2020
Ajuntament de Puigcerdà

Obres de repavimentació i reposició de la senyalització horitzontal d'un tram del carrer Escoles Pies de Puigcerdà, entre l'avinguda Catalunya i el carrer Carmelites.