PAVIMENTACIÓ DE DIFERENTS ZONES DEL BARRI DE L’INCASÒL DE PUIGCERDÀ

09/02/2023
Ajuntament de Puigcerdà
Aquesta setmana han començat les obres de renovació del ferm de diversos carrers de del barri de l’Incasòl de Puigcerdà: carrer Ortega Monasterio, carrer Jacint Verdaguer i passeig Josep Pla.
 
Els treballs consistiran en el fressat del ferm existent, aixecar tapes i embornals, col·locació de noves reixes, refer vorades, pavimentació amb aglomerat asfàltic i renovació de la senyalització horitzontal.
 
L’Ajuntament de Puigcerdà va adjudicar les obres durant la tardor del 2022 a l’empresa Asfalts i Equips de Vialitat SL, per import de 171.054,42€, i ara s’estan executant.
Prèviament, la tardor del 2021, es van adjudicar el treballs de renovació del ferm de dos vials del mateix barri, el carrer Pompeu Fabra i la ronda Joan Maragall, i les obres es van executar durant la primavera del 2022.
 
Així doncs, quan finalitzin els treballs en curs, s’haurà pogut refer la pavimentació de tots els carrers del barri de l’Incasòl.