PAVIMENTACIÓ DEL CARRER HIGINI DE RIVERA I D’UN TRAM DEL CARRER ALFONS I DE PUIGCERDÀ

28/02/2022
Ajuntament de Puigcerdà

Des del dimecres 2 de març i fins el divendres 11 de març es portaran a terme els treballs de pavimentació del carrer Higini de Rivera (des de la plaça d’en Calva fins al carrer Coronel Molera) i d’un tram del carrer Alfons I (entre el carrer Coronel Molera i el carrer Higini de Rivera). Es substituirà el ferm actual d’aglomerat asfàltic i es renovarà la senyalització horitzontal.
Aquesta actuació suposarà una inversió de 50.386,89 €. Els treballs es van adjudicar el passat 18 de novembre de 2021 i es financen amb càrrec al pressupost municipal de l’exercici 2021.
L’obra comportarà talls de trànsit i limitacions a l’accés de vehicles i entrades i sortides de garatges i aparcaments.