PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS JUNOY I FITES I DE LA PLAÇA DEL TRIANGLE DE PUIGCERDÀ

30/03/2023
Ajuntament de Puigcerdà

Aquest mes de març s’han executat les obres de pavimentació dels carrers Junoy i Fites i de la plaça del Triangle de Puigcerdà, a la zona ubicada entre la Closa de l’Àngel i la plaça Europa. Els treballs han consistit en el fressat del ferm existent, aixecar tapes i embornals, col·locació de noves reixes, refer vorades, pavimentació amb aglomerat asfàltic i renovació de la senyalització horitzontal. Durant les properes setmanes finalitzaran alguns treballs pendents de refer vorades i aixecar tapes i embornals.

La memòria valorada dels treballs, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, va ser aprovada durant l’any 2022, i l’Ajuntament de Puigcerdà va adjudicar les obres a l’empresa Pasquina SA el mes de novembre de l’any passat, per un import de 37.147€. 

Aquesta obra s'ha realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Girona.