Ple extraordinàri del 25 de novembre de 2022

25/11/2022
Ajuntament de Puigcerdà

Ple extraordinari de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 25 de novembre de 2022

 

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=TqzJzQqa_DM&list=PLxxD0rCePVcDClB-5uOr6dKzJQ1P9hqok

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Votació sobre la urgència de la sessió
2. Expedient 1715/2019. Sol·licitud d'Aprovació de Planejament de Desenvolupament. - Pla Especial Urbanístic per a la construcció i posada en funcionament d’un parc d'aventura a l’aire lliure en un terreny a tocar de la N-154
3. Expedient 2711/2022. Modificació de Crèdits_ Suplement de crèdit finançat amb RLT per a despeses generals
4. Expedient 2350/2022. Modificació de Crèdits - Suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior.

B) Activitat de control

-

C) Precs i preguntes

-