Ple extraordinàri del 28 de desembre de 2022

28/12/2022
Ajuntament de Puigcerdà

Ple extraordinari de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 28 de desembre de 2022

 

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=zcSptNyVpfI

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Expedient 2953/2022. Planejament General (Modificació) - Projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Puigcerdàper tal de procedir a la Eliminació de la UA-26 i la reordenació de la UA-27
2.Expedient 2400/2022. Modificació puntual del planejament per la delimitació del SUD-50 - Mas dels Estornells, per acatament de sentència
3.Expedient 2991/2022. Planejament General (Modificació) - Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Puigcerdà en l’àmbit del SUD-39, «Pla de la Pedragosa» i el seu annex de modificació de la Trama Urbana Consolidada
4.Expedient 2157/2022. Convenis - Proposta d’acord de ratificació de l’acord adoptat pel Consell Comarcal de la Cerdanya en el Ple de 16/03/2022 relatiu a “l’aprovació inicial del Conveni de Cooperació entre l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, el Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Agència de Residus de Catalunya, per a la clausura i segellament de l’Abocador Comarcal
5.TCF - Reconeixement extrajudicial de crèdit _ Servei correu postal
6.TCF - Reconeixement extrajudicial de crèdit - manteniment ascensors exteriors
7.TCF - Reconeixement extrajudicial de crèdit _ recollida d'escombraries i neteja viària
8.TCF - Reconeixement extrajudicial de crèdit _ subministrament carburant vehicles municipals
9.Expedient 3017/2022. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits - Sanejament compte 413
10.TCF - Reconeixement extrajudicial de crèdit _ subministrament equips impressió i multifunció
11.TCF - reconeixement extrajudicial de crèdit _ servei gestió i subministrament aigua potable
12.TCF - Reconeixement extrajudicial de crèdit - Bus Taxi
13.TCF - Reconeixement extrajudicial de crèdit _ Servei neteja edificis de titularitat municipal.

B) Activitat de control

-

C) Precs i preguntes

-