Ple ordinàri del 24 d'abril de 2023

24/04/2023
Ajuntament de Puigcerdà

Ple ordinàri de l'Ajuntament de Puigcerdà celebrat el 24 d'abril de 2023

 

PODEU VEURE TOTA LA SESSIÓ PLENÀRIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.youtube.com/watch?v=LvcU2yBT6Vw

 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 12/04/2023
2. Expedient 899/2023. Planejament General (Modificació). Proposta d’acord d’aprovació inicial projecte modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Puigcerdà a l’àmbit de la UA-3 “PUJADA DE LA COSTA DEL CASTELL”
3. Expedient 507/2022. Planejament General (Modificació). Proposta d’acord d’aprovació Modificació Puntual del POUM “Vila San Antonio”
4. Expedient 877/2023. Proposta d’acord de sol·licitud declaració de municipi turístic per a la vila de Puigcerdà.
5. Expedient 200/2022. Planificació i Ordenació de Personal. Modificació del grup de classificació de l’annex de personal aprovat pel pressupost del 2022
6. Expedient 912/2023. Declaració de Béns i Activitats. Proposta d’acord d’aprovació dels formularis de declaració de béns patrimonials i d’activitats d’alts càrrecs de l’Ajuntament de Puigcerdà.


B) Activitat de control
7. Donar compte de la relació de Decrets d'Alcaldia 30/03/2023 a 14/04/2023


C) Precs i preguntes