Puigcerdà presenta l’aliança Magnet entre l’Escola Alfons I i l’Hospital de Cerdanya

05/02/2024
Ajuntament de Puigcerdà i Aliances Magnet

Aquest curs 2023-2024, l’Escola Alfons I i l’Hospital de Cerdanya, han iniciat una aliança en el marc del programa Magnet, en què el coneixement científic, social i de la salut seran els eixos de l’aprenentatge

L’Escola Alfons I ha iniciat aquest curs 2023-2024 el projecte d’innovació educativa en aliança amb l’Hospital de Cerdanya. El projecte promourà el coneixement científic, social i de la salut entre l’alumnat. L’escola de Puigcerdà  forma part del programa “Magnet, aliances per a l’èxit educatiu”, que aplega 41 centres educatius d’arreu de Catalunya. 

L’Escola Alfons I ha acollit la presentació del programa Magnet, que ha comptat amb la participació de representants de les institucions que l’impulsen, l’Ajuntament de Puigcerdà, el Departament d’Educació, la Fundació Jaume Bofill, l’Hospital de Cerdanya i el centre educatiu puigcerdanenc.

El director i la cap d’estudis de l’Escola Alfons I, Jordi López i Thaïs Figarola, han explicat que: “Som a Magnet per obrir l’escola a la nostra vila i vincular-nos amb l’entorn i per perfilar la línia de centre amb la reflexió pedagògica amb David Mozas, el nostre assessor”.  A més, la direcció ha afegit que el partenariat amb l’Hospital de Cerdanya respon a la voluntat del centre d’enfortir els aprenentatges científics, social i de la salut.

El partenariat amb l’Hospital de Cerdanya aportarà a l’Escola Alfons I l’expertesa i el coneixement per generar projectes motivadors per l’alumnat, docents i famílies de l’escola. El director adjunt del centre de salut transfronterer, Grégory Guibert, ha afirmat que: “Magnet permetrà a l’Hospital anar més enllà de les seves parets i esdevenir doblement transfronterer, Estat Espanyol i França, i ara obrint vincles amb el nostre entorn més proper, la ciutat de Puigcerdà”. Guibert, ha afegit que aquesta aliança és un exemple com de la unió d’esforços en sorgeixen projectes extraordinaris.

La cap de projectes de la Fundació Bofill, Roser Argemí, ha afirmat que “sense un equip docent amb ganes de renovar pedagògicament el centre, magnet no seria possible, i a l’Escola Alfons I aquesta voluntat i compromís hi és”. Argemí ha destacat també que: “la part d’equitat del programa d’innovació interpel·la molt a les administracions que han de posar mesures perquè totes les escoles de Puigcerdà siguin referents i tinguin aquest imant per a les famílies”.

En aquesta línia, el director de Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i Aran del Departament d’Educació, Ramón Jordana, ha manifestat que: "Agraeix l'obertura a l'entorn que han fet l'Escola Alfons I i l’Hospital de Cerdanya a través de la ciència i la salut. Aquesta obertura és bàsica per fer créixer les escoles del país".

Per part de l’Ajuntament de Puigcerdà, la presentació ha comptat amb la participació de l’alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió, que ha manifestat que: "Des del Consistori tenim un compromís amb tots els projectes educatius i treballarem a favor de l'equitat per tal que totes les escoles del municipi siguin un reflex de la societat puigcerdanenca".

La roda de premsa ha comptat també amb la presència de Rosa Marsol, directora adjunta dels Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i Aran del Departament d’Educació, Mariona Rexach, inspectora d’Educació, Roser Respecte, regidora d’Educació, Jordi Palomino, regidor de Cultura, Xavier Caralt, director d’Infermeria de l’Hospital de Cerdanya, Ivet Ribot, dietista-nutricionista de l’Hospital, David Mozas, formador Magnet, representants del CRP de la Cerdanya i del claustre de l’escola.

Educant ment i cor, construint el futur

L’Escola Alfons I, el primer centre Magnet de la comarca de la Cerdanya i del conjunt de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran que s’incorpora al programa, promou els sabers i aprenentatges de l’àmbit científic, social i de la salut. Per aquest motiu el centre treballa a partir de metodologies globalitzades com els projectes i treball cooperatiu i valors com l’empatia, la generositat, la solidaritat i l’escolta. 

L’aliança amb l’Hospital de Cerdanya capacitarà a l’Escola Alfons I per fer servir el coneixement científic, social i de la salut com a eix del procés d’aprenentatge de l’alumnat. El centre educatiu fomenta l’aprenentatge competencial a través de metodologies globalitzades com el treball per projectes, els espais d’aprenentatge, el treball cooperatiu els quals fomenten el desenvolupament autònom de cada infant. En aquesta línia, el docent és la persona que guia, orienta i provoca que l’alumnat sigui partícip en tot el procés.

L'Hospital de Cerdanya és el primer centre de salut transfronterer d'Europa i ofereix hospitalització d'aguts, atenció especialitzada i d'urgències a una població de referència de 32.000 persones, que es multiplica notablement durant les temporades turístiques. La seva missió és oferir assistència de salut especialitzada a l'Alta i Baixa Cerdanya i al Capcir, participant, com a eix vertebrador, d'una xarxa territorial que incorpori professionals i establiments de les dues bandes de la frontera. L'AECT-HC ha de vetllar pel manteniment de la continuïtat assistencial -des del punt de vista dels pacients i dels professionals-i treballar amb criteris de sostenibilitat econòmica i responsabilitat social.

L’Hospital de Cerdanya és el sisè hospital del país en formar aliança magnet amb un centre educatiu juntament amb l’Hospital Parc Taulí en aliança amb l’Escola Samuntada, l’Hospital Sant Pau i Santa Creu en aliança amb l’Escola Mas Casanovas (Barcelona), la Fundació Althaia en aliança amb l’Escola Sant Ignasi (Manresa), l’Hospital de Palamós en aliança amb l’Institut Escola Vila-Romà (Palamós) i l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta en aliança amb l’Escola Ferreries (Tortosa).


Magnet, aliances per a l’èxit educatiu

Aquest programa promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució d’excel·lència en un camp del coneixement específic. Aquesta aliança permet al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta.

Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel·lència en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

El programa Magnet aplega 41 centres educatius amb un total de 12.146  alumnes i 2.250 docents de 24 municipis de tot Catalunya. El programa Magnet és una oportunitat per a les escoles per oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de l’alumnat en la societat actual, implementant noves metodologies de treball. Amb una formació i acompanyament constants i amb l’aliança amb una institució de prestigi, el centre educatiu avança cap a un enfocament competencial i multidisciplinari i un aprenentatge significatiu, que situa l’alumne al centre.

El programa Magnet és una oportunitat per a les escoles per oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de l’alumnat en la societat actual, implementant noves metodologies de treball. Amb una formació i acompanyament constants i amb l’aliança amb una institució de prestigi, el centre educatiu avança cap a un enfocament competencial i multidisciplinari i un aprenentatge significatiu, que situa l’alumne al centre.

El programa Magnet ofereix als centres educatius un acompanyament durant quatre anys per desenvolupar aquest projecte d’innovació. L’acompanyament inclou:

  • Assessorament en el desplegament del projecte d’innovació. Cada centre educatiu té un formador extern que acompanya l’equip docent i fa l’enllaç amb la institució de referència.
  • Sessions de formació de l’equip docent del centre amb els professionals de la institució.
  • Recursos per desenvolupar activitats amb l’alumnat.
  • Difusió estratègica del projecte de centre i de les activitats que es desenvolupin en el marc del projecte.

Aquest acompanyament fa possible que el coneixement específic de la institució de referència impregni el dia a dia del centre educatiu i incideixi en els processos d’aprenentatge a l’aula. “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” permet al centre experimentar innovacions metodològiques i serà un element motivador, tant per l’equip docent com pels alumnes i les seves famílies.