REMODELACIÓ DEL FERM DELS CARRERS ALFONS I i HIGINI DE RIVERA

10/09/2021
Ajuntament de Puigcerdà

L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat la memòria valorada per a la remodelació del ferm de tot el carrer Higini de Rivera i del tram del carrer Alfons I entre l’avinguda Coronel Molera i el carrer Higini de Rivera. 
Aquesta actuació està pressupostada en 67.506,54€ i la licitació i execució de les obres es farà aquesta tardor.  L’objectiu és refer l’aglomerat asfàltic d’ambdós vials i eliminar els flonjalls i trams de paviment irregular, així com renovar la senyalització horitzontal. L’execució de les obres durarà, com a màxim, dues setmanes. 
Aquests carrers són entrades i sortides principals del nucli històric i suporten un pas important de vehicles.