REMODELACIÓ DELS CARRERS FONT D’EN LLERES I MOSQUERA DE PUIGCERDÀ

09/03/2023

Aquesta setmana s’estan executant les obres de remodelació dels carrers Font d’en Lleres i Mosquera de Puigcerdà. 

Els treballs consistiran en el fressat del ferm existent, aixecar tapes i embornals, col·locació de noves reixes, refer vorades, pavimentació amb aglomerat asfàltic i renovació de la senyalització horitzontal. 

La memòria valorada dels treballs, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, va ser aprovada durant l’any 2022, i l’Ajuntament de Puigcerdà va adjudicar les obres a l’empresa Pasquina  SA el mes de novembre de l’any passat, per un import de 93.170€.

Les obres comportaran talls de trànsit i limitacions a l’entrada i sortida dels garatges i aparcaments existents.