REMODELACIÓ DELS CARRERS HOSTAL DEL SOL, PENDÍS, BAIXADA DE LA BAGA I CA L’ALDRAN DE PUIGCERDÀ

20/03/2023
Ajuntament de Puigcerdà

Aquesta setmana s’estan executant les obres de remodelació del carrer Hostal del Sol, carrer Pendís, baixada de la Baga i baixada Ca l’Aldran de Puigcerdà. Els treballs consisteixen en el fressat del ferm existent, aixecar tapes i embornals, col·locació de noves reixes, refer vorades, pavimentació amb aglomerat asfàltic i renovació de la senyalització horitzontal.

La memòria valorada dels treballs, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, va ser aprovada durant l’any 2022, i l’Ajuntament de Puigcerdà va adjudicar les obres a l’empresa Pasquina SA el mes de novembre de l’any passat, per un import de 116.160€. Les obres comportaran talls de trànsit i limitacions a l’entrada i sortida dels garatges i aparcaments existents. 

Aquesta obra s'ha realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Girona.