RENOVACIÓ DEL FERM DEL CARRER DE LA FONT D’AGE

18/09/2020
Ajuntament de Puigcerdà

Durant aquesta setmana s’han portat a terme els treballs de renovació del ferm del carrer de la Font d’Age.
L’Ajuntament de Puigcerdà va adjudicar les obres a l’empresa Flotats per import de 8.445,80 €.