REUNIÓ ANUAL DEL CANAL INTERNACIONAL DE PUIGCERDÀ

31/12/2020
Ajunatment de Puigcerdà

Com cada 31 de desembre, avui s’ha celebrat la reunió de la Comissió del Canal Internacional de Puigcerdà, presidida per l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i integrada per representants dels ajuntaments d’Enveig i la Tor de Querol i representants dels regants de Puigcerdà, Enveig i la Tor de Querol.

Entre les qüestions tractades, s’ha acordat la realització de diverses inversions de millora del canal la propera primavera (especialment pel que fa a les juntes del canal), tornar a sol·licitar a l’Estat francès autorització per a les obres d’arranjament de la presa situada a la captació d’aigües de Riutès, el calendari de neteja i manteniment del canal de Puigcerdà per al 2021, l’inici del procediment de contractació del regater encarregat de la vigilància del canal pel proper bienni, la renovació parcial dels membres que conformen la comissió, la convocatòria d’una reunió de seguiment amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la legalització del mediador de cabal situat a l’entrada del canal al terme municipal de Puigcerdà.

Des de la captació d’aigües del riu Querol situada a Riutès (Alta Cerdanya), el canal internacional passa pels municipis de la Tor de Querol, Enveig i Puigcerdà, i abasteix d’aigua el nostre municipi.

Un reglament i tractats de dret internacional en regulen el funcionament. La comissió administrativa del Canal de Puigcerdà està formada per 6 membres (3 en representació de Puigcerdà i 3 més en representació de la Tor de Querol i Enveig) i es reuneix sempre el darrer dia de l’any.