XXVI PREMI LITERARI “VILA DE PUIGCERDÀ”

27/12/2021
Ajuntament de Puigcerdà

Aquest 22 de desembre ha sortit publicada al butlletí oficial de la província de Girona (BOP), la convocatòria del “XXVI Premi Literari "Vila de Puigcerdà”. Tal i com marquen les bases, els participants tenen  15 dies hàbils a comptar des de la data de publicació de la convocatòria per enviar els seus treballs, de manera que el termini de recepció finalitzarà el 12 de gener de 2022.

Per participar “XXVI Premi Literari "Vila de Puigcerdà” cal complir les bases publicades al BOP Núm. BOP 183 del 22 de setembre de 2021.

Els treballs s’han de presentar de forma telemàtica mitjançant el tràmit específic “Premi Literari de Puigcerdà” que torbareu a la seu electrònica de la pàgina web www.puigcerda.cat a l’apartat de tràmits destacats.