BASES del XXV Premi Literari “Vila de Puigcerdà” 2020

25/08/2020
Ajuntament de Puigcerdà

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà convoca el XXV Premi Literari de narrativa 2020

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà convoca el XXV Premi Literari de narrativa per aquest exercici 2020, en règim de concurrència competitiva, per a la creació literària d’una narració original i inèdita, escrita en llengua catalana i que no hagi guanyat cap altre concurs.

Primer.- Destinataris

Qualsevol persona física.

Segon.- Finalitat

Aquestes bases regulen la concessió del vint-i-cinquè premi literari “Vila de Puigcerdà” per a la creació literària d’una narració original i inèdita, escrita en llengua catalana i que no hagi guanyat cap altre concurs.

L’objectiu és fomentar els valors literaris, promoure el llenguatge escrit i la llengua catalana com a mitjà de creació i comunicació entre la població.

Tercer.- Requisits de l’obra i presentació.

  1. L’obra haurà d’estar escrita en llengua catalana.
  2. L’extensió de l’obra serà mínima de 10 folis i màxima de 20 folis, amb el tipus de lletra “Arial” i una mida de 12 punts, amb 30 ratlles per foli i un interlineat d’1,5 punts.
  3. Només es podrà presentar una obra per autor.
  4. Els originals es presentaran per quintuplicat, sense signar i amb pseudònim, juntament amb un sobre tancat amb les dades de l’autor (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon i edat).
  5. La presentació dels originals serà per correu certificat o administratiu:

ÀREA DE CULTURA - Oficina de Registre de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Plaça de l’Ajuntament 1.
17520 PUIGCERDÀ – Girona.

Quart.- Termini

La data límit de presentació de les narracions serà  el dia 30 de setembre de 2020 a les 12.00 h.

Cinquè.- Dotació dels premis

S’atorgarà un 1r Premi de 1.500 € i Roser d’Or, un 2n Premi de 550 € i Roser d’Argent i 3 finalistes amb un premi de 150 € cadascú.

Sisè.- Atorgament

El jurat podrà atorgar els accèssits que estimi convenients, i es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats ho requereix.

 

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’anunciarà durant la Nit de la Cultura, prevista per la segona quinzena d’octubre.

En cas de no celebrar-se la nit de la cultura, l’Ajuntament de Puigcerdà informarà del veredicte als diferents guardonats i en farà difusió pels canals de comunicació oficials.

Els originals no premiats podran recollir-se a partir de la data de publicació del veredicte i durant els tres mesos següents a les oficines de l’Ajuntament.

Els treballs premiats passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Puigcerdà, els quals els podran  editar  en  qualsevol  publicació  pròpia i l'import del premi  serà  considerat  com  un acompte  dels drets d’autor.