La Generalitat de Catalunya tanca perimetralment la Cerdanya i el Ripollès

22/12/2020
Ajunatment de Puigcerdà

Aquest vespre, el Govern de la Generalitat ha anunciat que, arran de la situació epidemiològica de la Covid-19 a La Cerdanya i el Ripollès, s’ ha decidit tancar perimetralment les dues comarques a partir d’aquesta mitjanit.

La mesura durarà 15 dies, fins al 6 de gener, i només es permetrà l'accés a les dues comarques per motius excepcionals:
 
a) Assistència a centres sanitaris i socials.
b) Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
c) Assistència a centres educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, amb discapacitat o vulnerables. També els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos, documentació oficial i altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
j) Exercici del dret de manifestació i de participació política.
k) A causa de força major o situació de necessitat.
l) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.
Igualment, la Generalitat ha decidit tancar la restauració (que pot seguir oferint servei per emportar), les activitats esportives en equipaments interiors i l’activitat cultural, excepte museus i biblioteques.
 
Continuen en vigor les mesures de restricció de la mobilitat nocturna: de les 22 a les 6 h, llevat dels desplaçaments de caràcter essencial. Aquest horari s’amplia fins a la 1h les nits del 24 i 31 de desembre, i fins a les 23 h la nit del 5 de gener.
 
En les festes de Nadal, es permetrà un màxim de 6 persones de 2 bombolles de convivència diferents, excepte en cas de convivents, on no s’aplica el topall de nombre de persones.
 
Es desplegarà un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra a la xarxa de carreteres per vigilar el compliment de les mesures.